Všeobecné opravárske podmienky

Záväzné podmienky:

1.1. Záväzky zodpovednosti

Spoločnosť WebMaxx Slovakia s.r.o. (ďalej len: Sprostredkovateľ) preberie zodpovednosť za prístroje a príslušenstvá prevzaté na opravu a podľa svojich najlepších vedomostí opraví a ochráni celistvosť predmetov, od prevzatia až do odovzdania. Zodpovednosť sa nevzťahuje na zachovanie používateľského softvéru a nastaveniach, a udržania stavu nabytia akumulátora.

1.2. Podmienky prevzatia prístroja na opravu po uplynutí garančnej doby

Opravu žiadajúca firma (ďalej len: Kupujúci) nemôže mať nevyrovnaný účet voči Sprostredkovateľovi.

2. Proces opravy:

Bez zvláštnej dohody o dodania vadného prístroja, Kupujúci požadujúci opravu sa postará o prepravu prístroja medzi pobočkou Sprostredkovateľa a pobočkou Kupujúceho, v oboch smeroch. Za poškodenia zapríčinené nevhodným zabalením balíka nezodpovedáme!

Do servisu Sprostredkovateľa je potrebné dodať vadný prístroj s použitými doplnkami (napájací zdroj, napájací kábel, dátový kábel, atď.) a v prípade tlačiarne so spotrebnými materiálmi (farbiaca páska, etiketa, atď.), s presným opisom závady a s označením kontaktnej osoby.

Na opravu donesený a prevzatý prístroj sa dostane do servisu. Pri začatí opravy sa pripraví pracovný denník, ktorý bude prevádzať prístroj až k vrátení prístroja.

Sprostredkovateľ po predbežnej žiadosti Kupujúceho a nad 150 € dajú ponuku na opravu vadného prístroja.

Podmienka začatia opravy je písomný súhlas zo strany Kupujúceho. Sprostredkovateľ môže viazať začatie opravy k platieb vopred, ako vyplatenie zálohy alebo k zaplateniu poplatkov za servis a spotrebného materiálu.

Ak podľa cenovej ponuky Kupujúci nežiada opravu, tak v každom prípade pripočítame poplatky za testovanie za každého prístroja, poplatok za testovanie jedného prístroja 20 € bez DPH. 

Kupujúci vyskytnuté poplatky, ako poplatok za testovanie, poplatok za servis je povinný vyplatiť aj v tom prípade ak chyba je neopraviteľná alebo Kupujúci sa rozhodne tak že nemá nárok na vykonanie služby.

V prípade prijatia cenovej ponuky opravy, poplatok za testovanie nevyúčtujeme!

O dokončení opravy informujeme zákazníkov v e-mailu.

Sprostredkovateľ sa snaží o dokončenie opravy za najkratšiu dobu (5-10 dní), ale v niektorých prípadoch (napr.: servis čaká na príslušenstvo zo zahraničného strediska, len v zahraničnom stredisku je možné vykonať opravu) to môže vyžiadať dlhší čas.

Oprava v zahraničí môže byť potrebné v dole uvedených prípadoch:

  • opravy/testovania sa dajú vykonať len v zahraničných servisných strediskách
  • chýbajúci, špeciálny náhradný dieľ

V týchto prípadoch očakávaná doba opravy môže byť aj 20-30 pracovných dní!

V prípade odlišných požiadaviek, ako všeobecné opravné podmienky je možnosť na uzatvorenie jedinečných opravárenských a údržbárskych zmlúv.

3. Ďalšie podmienky

3.1. Hodinová sadzba, príplatky

Hodinová sadzba za servis 25 € bez DPH.

Poplatok za servis sa vyúčtuje v hodinových jednotkách, ktorý sa vzťahuje na všetky začaté hodiny.

3.2. Platobné podmienky

Pracovný denník priložený, ako príloha k faktúre tvorí základ k faktúre. Obsahuje polhodinovú sadzbu opravy prístroja (v tuzemsku aj v zahraničí) a cenu náhradných dielov, ktoré môžu byť vyrovnané v hotovosti (na dobierku), s výnimkou ak sa strany inak dohodnú.  

3.3. Znovuprijatie, recyklácia

Sprostredkovateľom distribuované prístroje a ich príslušenstvá z dôvodu recyklácie v zmysle príslušných predpisov bezplatne prevezme v pobočke spoločnosti.

3.4. Skladovanie, likvidácia

Za skladovanie hotových a ešte nedodaných prístrojov, po 10 dní od oznámenia pripočítame poplatok za skladovane 1 € bez DPH.

Po 90 dní Sprostredkovateľ pošle prístroj na recykláciu alebo na likvidáciu, o ktorom už zvlášť nepošle oznámenie.

4. Garancia

Sprostredkovateľ v servise vykonaných opráv a na hlavné súčiastky zaručí 90 dňovú garanciu, okrem opotrebiteľných dielov, na ktorých sa nevzťahuje garancia. Garančná doba na akumulátory a na tlačové hlavy je 6 mesiacov – o platnosti garancie sa rozhodne testovacie stredisko výrobcu/dovozcu.


Stiahnutie Späť na servisnú stránku

Objednajte si prístroj techniky čiarových kódov a spotrebný materiál od tých,
ktorí to poznajú najlepšie!

Naši kvalifikovaní kolegovia Vám spoľahlivo poradia na nasledovnom telefónnom čísle: +421 22 102 59 66 Naša zákaznícka linka, záručný a pozáručný serviz je Vám k dispozícii!

Webmaxx Slovakia s.r.o. na webovej stránke používa súbory cookies. Cookies nie sú určené na identifikáciu osôb, sú potrebné pre zabezpečenie našich služieb. Používaním našej webovej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies.  nastavenia
V poriadku